1. SV. PRIJÍMANIE


späť na bohoslužby

Nedele, prikázané sviatky a každý prvý piatokpovinné.

Sobota (3. 12. 2022) od 14:00 hod. stretnutie
prvoprijímajúcich detí v pastoračnej miestnosti na fare.
Nezabudnúť si vziať preukaz a denníček.