FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby

VOJČICE

Prosíme veriacich,
aby pri Lurdskej kaplnke
zapaľovali sviece len do kahancov.


Pondelok (8. 4. 2024)

¤ O 17:00 hod. VEČERADLO.