FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby

Vojčice - Utorok (29. 11. 2022) o 16:45 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice - Štvrtok (1. 12. 2022) o 16:45 hod. ADORÁCIA a počas nej máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice - Piatok (2. 12. 2022) v doobedňajších hodinách spovedanie starých a chorých.


Vojčice - Piatok (2. 12. 2022) po sv. omši je výmena ružencových tajomstiev.


Vojčice - Veriaci, ktorí mali záujem o kalendáre
od Dominikánov a Sestier milosrdenstva môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii.