FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby

Vojčice - Piatok (24. 3. 2023) o 17:30 hod.
Krížová cesta - Farská rada.


Hriadky - Piatok (24. 3. 2022)
Zvestovanie Pána.


Vojčice - Sobota (25. 3. 2022)
o 8:00 hod. VEČERADLO.


Vojčice - Nedeľa (26. 3. 2023)
Zbierka pre prenasledovaných kresťanov.


Vojčice - Nedeľa (26. 3. 2023) o 14:00 hod.
Krížová cesta - Modlitby matiek.


Vojčice - V sakristii si môžete zakúpiť
Veľkonočného barančeka. Cena: 7 €.
Výťažok z predaja je na stavbu Centra Anky Kolesárovej.